Forside

Projektet

Styregruppe

Hovedspor

Aktiviteter

Pilotprojekter
Værløse
Farum

Hillerød
Malmø
Simrishamn
Ängelholm

Partnere

Konsulenter

Rapporter

Formidling

Organisation

FARUM KOMMUNE

Farum Kommune har ønsket i tilknytning til projektets spor 2 at udvikle pilotprojekter omkring kulturkortlægning og kulturplanlægning.
Det handler om:
  1. En byudvikling, der giver mere plads til de unge ved at støtte op om et positivt billede af de unge og fremme dialog og forståelse mellem de unge og den måde de voksne bruger byen på.
  2. En byudvikling, der giver bedre rammer for de unges udfoldelse f.eks. i form af mødesteder baseret på de unges netværks-/rutemønster og aktivitetsvalg.


Kulturkortlægning
  • I forhold til punkt 1. er der i august-september 2005 gennemført en interviewundersøgelse af et udvalg af både foreninger og de unge i Farum for kvalitativt at kortlægge de unges identitet og selvopfattelse samt deres forventninger til byen.
  • I forhold til punkt 2. er der i perioden november 2005 – marts 2006 gennemført en audiovisuel kortlægning af de unges rutemønster i Farum.

    Mål: etablering af brugerdefinerede rammer for børne/unge mødesteder.

    Det er i øvrigt besluttet, at Værløse og Farum kommuner skal sammenlægges per 1.1.2007 til en ny kommune: Furesø kommune.
Kulturkortlægnings-processen
1. Screening af eksisterende materiale og rapporter

2. Kortlægning af de unges forventninger, aktiviteter og rutemønster

Link til rapport om de unges aktiviteter og forventninger baseret på interviewundersøgelse

Link til referat af feed-back møde med Lia Ghilardi

Link til audio-visuelt kort over de unges ruter i Farum

Kommer snart:
Link til tilsvarende audio-visuelt kort over de unges ruter i Ljungby i Sverige

Projektaktiviteter
18.01.05 - 01.05.05: Projektplanlægning

01.06.05 – 01.03.06: Gennemførelse af kvalitativ interviewundersøgelse og kortlægning af rutemønstre

Præsentation af kortlægningsaktiviteter på konference 24. maj 2006

Se iøvrigt aktivitetskalender