Fordeling af virksomheder på kreative brancher i udvalgte kommuner

Postnummer
Domæner Alle Begrænset
Format Tælling Procentvis
plot type
xml/csv
Forside

Visual


Ballerup (2007)  
1 - Fordeling af virksomheder på kreative brancher

2 - Fordeling af virksomheder på kreative underområder

3 - Antal ansatte inden for kreative brancher

4 - Antal ansatte fordelt på underområder inden for hver branche

5 - Antal frivillige inden for kreative brancher

6 - Antal frivillige fordelt på underområder inden for hver branche

7 - Fordeling af virksomheder på kreative brancher samt ud fra antal medarbejdere inden for hver branche

8 - Fordeling af virksomheder på underområder samt ud fra antal medarbejdere inden for hvert underområde

9 - Antal medarbejdere fordelt på kreative brancher samt ud fra medarbejdernes uddannelseslængde

10 - Antal medarbejdere fordelt på underområder inden for hver branche samt ud fra medarbejdernes uddannelseslængde

11 - Fordeling af virksomheder på kreative brancher - samt ud fra opdeling i virksomhedstyper

12 - Fordeling af virksom-
heder på underområder inden for hver branche - samt ud fra opdeling i virksomhedstyper


13 - Fordeling af virksomheder på kreative brancher - samt ud fra opdeling efter omsætning

14 - Fordeling af virksom-
heder på underområder inden for hver branche - samt ud fra opdeling efter omsætningSamarbejder

15 - Fordeling af virksomhedstyper (erhvervsvirksomhed / kulturinstitution - forening / uddannelsesinstitution)

16 - Fordeling ud fra samarbejder og partnerskaber per domæne

17 - Fordeling ud fra hvordan erhvervsvirksomhed / kulturinstitution - forening / uddannelsesinstitution samarbejder med andre virksomheder.
De andre virksomheder kategoriseres ved respektive antal medarbejdere / samarbejdshyppighed


18 - Fordeling ud fra hvilken type virksomhed de 3 hovedtyper samarbejder med (erhvervsvirksomhed / kulturinstitution - forening / uddannelsesinstitution)

19 - Fordeling ud fra hvem erhvervsvirksomhed / kulturinstitution - forening / uddannelsesinstitution har formaliseret samarbejde med

20 - Fordeling ud fra hvordan samarbejdet mellem erhvervsvirksomhed / kulturinstitution - forening / uddannelsesinstitution er organiseret

21 - Fordeling ud fra hvor mange formaliserede samarbejder der er indgået inden for erhvervsvirksomheder / kulturinstitutioner - foreninger / uddannelses- institutioner

22 - Fordeling ud fra hvilke faktorer der mest påvirker erhvervsvirksomhedens / kulturinstitutionens - foreningens / uddannelses- institutionens muligheder for at indgå i formaliserede samarbejder med kulturinstitutioner / foreninger

23 - Fordeling ud fra hvilke faktorer der mest påvirker erhvervsvirksomhedens / kulturinstitutionens - foreningens / uddannelsesinstitutionens muligheder for at indgå i formaliserede samarbejder med kreative virksomheder

24 - Fordeling ud fra hvor stor en andel af virksomhedens nuværende produkter / serviceydelser der er udviklet indenfor de sidste 2 år

25 - Fordeling ud fra hvor enige virksomhederne er om at de udvikler nye produkter / serviceydelser hurtigere nu end for 3 år siden

26 - Fordeling ud fra hvor enige virksomhederne er om hvor nødvendigt det er at udvikle produkter / serviceydelser hurtigere end de gør nu

27 - Fordeling ud fra om virksomheden har haft samarbejde med en eller flere partnerkategorier om at udvikle nye produkter/serviceydelser indenfor de sidste 2 år

28 - Fordeling ud fra om virksomheden arbejder mere med eksterne partnere om at udvikle nye produkter nu end for 3 år siden

29 - Fordeling ud fra hvor enige virksomhederne er om hvor vigtigt det er for overlevelse at samarbejde omkring produktudvikling

30 - Virksomheder der samarbejder indenfor Øresundsregionen.
Fordeling ud fra hvor samarbejdspartneren er placeret samt hvor ofte der samarbejdes


31 - Virksomheder der samarbejder indenfor Øresundsregionen.
Fordeling ud fra hvor ofte firmaerne samarbejder


32 - Virksomheder der samarbejder indenfor Øresundsregionen.
Fordeling ud fra hovedårsager til samarbejde


33 - Virksomheder der samarbejder indenfor Øresundsregionen.
Fordeling ud fra hvordan kontakten til eksterne samarbejder kom i stand


34 - Virksomheder der ikke samarbejder indenfor Øresundsregionen.
Fordeling ud fra grunde til manglende samarbejdeDette projekt er støttet af:   Projektledelse:  Svensk medansøger: Andre partnere: