Forside

Projektet

Styregruppe

Hovedspor

Aktiviteter

Pilotprojekter

Partnere

Konsulenter

Rapporter

Formidling

Organisation

Projektet udarbejder hvert halve år i projektperioden 1.1.2005 - 31.12.2007 en delrapport til godkendelse af projektets styregruppe og InterregIIIa sekretariatet.

Hver delrapport indeholder beskrivelse af:

  • Hidtidige opnåede projektmål og resultat

  • Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet

  • Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen

  • Informationsinsatser och skyltning av projektet.

Første delrapport for perioden 1.1.2005 - 30.6.2005 blev udsendt og efterfølgende godkendt af styregruppe og InterregIIIa sekretariatet i begyndelsen af august 2005. Læs første delrapport her.

Anden delrapport for perioden 1.7.2005 - 31.12.2005 blev godkendt af styregruppe og InterregIIIa sekretariatet i begyndelsen af januar 2006. Læs anden delrapport her.

Tredje delrapport for perioden 1.1.2006 - 30.6.2006 blev godkendt af styregruppe og InterregIIIa sekretariatet i august 2006. Læs tredje delrapport her.

Fjerde delrapport for perioden 1.7.2006 - 31.12.2006 blev godkendt af styregruppe og InterregIIIa sekretariatet i januar 2007. Læs fjerde delrapport her.

Femte delrapport for perioden 1.1.2007 - 30.6.2007 blev godkendt af styregruppe og InterregIIIa sekretariatet i august 2007. Læs femte delrapport her.

Slutrapport for perioden 1.7.2007 - 31.12.2007 blev godkendt af styregruppe og InterregIIIa sekretariatet i december 2007. Læs slutrapporten her.