Forside

Projektet

Styregruppe

Hovedspor

Aktiviteter

Pilotprojekter

Partnere

Konsulenter

Rapporter

Formidling

Organisation

Projektet har 3 hovedspor:

1) Udvikling af uddannelsen og tool-box/værktøjskasse      

2) Model aktiviteter

3) Øresundsregional identitet - netværk

Hertil kommer projektkoordinering som spor (0).

Der er i projektet lagt op til, at de 3 spor understøtter hinanden i projektets forløb. Som det fremgår af budgetfordelings- nøglerne, vil det især være gennem aktiv deltagelse i spor 1) og 3), at både den enkelte partner og projektet som helhed vil kunne sikre den optimale udnyttelse af ressourcerne.

Som nævnt er vores fælles grundlag for projektet

  • dels ansøgningen, som i sin endelige version blev sendt til alle partnerne midt i september 2004  
  • dels bevillingsskrivelsen, som blev sendt til partnerne i begyndelsen af januar 2005.