Forside

Projektet

Styregruppe

Hovedspor

Aktiviteter

Pilotprojekter

Partnere

Konsulenter

Rapporter

Formidling

Organisation

januar | februar | marts | april | maj | juni | juli | august 
september | oktober | november | december | januar 06  | Februar 06  | Marts 06  | April 06  |
Maj 06  | Juni 06  | Juli 06  | August 06  | September 06  | Oktober 06  | November 06  | December 06 
| Januar 07  | Februar 07  | Marts 07  | April 07  | Maj 07  | Juni 07  | Juli 07  | August 07 | September 07 | Oktober 07  | November 07 | December 07 

Tid Aktivitet Program
Andet
December 2007
14. december 07 Spor 3: Partnermøde om Interreg IV projekt I Malmö Boershus
12. december 07 Spor 3: Afslutningskonference i Eigtveds Pakhus: Regionale Potentialer – Kreative Kommunenetværk Jens Nielsen
Neighbourhood secrets
Henrik Sparre-Ulrich Eva Grip
Auja Søholm
Sergio Dogliani
Karin Johansson
Anne Lorentzen
Niels-Arvid Andersson
Jon Sundbo
Cecilia Gyllenkrok
Billeder fra konferencen I-III
11. december 07 Spor 3: Moede med kreative byer kl. 16-18 om interreg projekt kl. 16-18 I Herlev
November 2007
8. november 07 Møde med C4 - Hillerød kommune - aflevering af slutrapport for kortlægning af de kreative erhverv i Hillerød. Kl. 8.30-10.30 hos C4, Krakesvej
13. november 07 Spor 3: Moede med Trevor Davis om Lys/Lyd samarbvejde, kl. 14-16 i Fiolstræde
19. november 07 Spor 3: Møde om Interreg IV ansøgning på Herlev Rådhus, kl. 15-17
20. november 07 Spor 2: Møde med C4 – Hillerød Kommune. Afslutning af slutrapport for spørgeskemaundersøgelsen. Kl. 12.30-15, Krakesvej 17 i Hillerød 27-28 november 07 Spor 3: Foredrag om projektets resultater paa Nordisk Raad project conference i Tartu, Estland
27-28. november 07 Spor 3: Foredrag om projektets resultater på Nordisk Råd project conference i Tartu, Estland
Oktober 2007
3-6. oktober 07 Studietur til Berlin og Potsdam Kulturhauptstadt Essen: Eine Chance!
Culture, creativity and spatial planning
Kulturwirtschaft – Beschäftigungsmotor für Brandenburg?
Elisabeths fotos fra Berlin
Potsdam Creativity
8. oktober 07 Spor 2: Møde med Kreative Byer angående Interreg IV ansøgning. Kl. 15-17 på Herlev Rådhus
9. oktober 07 Spor 2: Møde med Malmø Stad om status på data og kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Malmø. Kl. 10 – 12 på kulturkancelliet i Malmø
12. oktober 07 Møde med arbejdsgruppe Kreative Byer om InterregIV ansøgning. Kl. 13-15 på Herlev Rådhus
29. oktober 07 Møde med Kreative Byer om Interreg IV ansøgning. Kl. 15-18 i Herlev medborgerhus
September 2007
5. september 07 Spor 2: koordinationsmøde med C4, Hillerød om rapport om kulturkortlægning i Hillerød. Kl. 10-12 hos C4, Krakesvej
12. september 07 Spor 2: Møde med Københavns Kommune om efterårets kulturkortlægning kl. 10-12 på Københavns Rådhus
13. september 07 Projekt Kulturplans uddannelseskonference: ”Kulturens potentialer”, kl. 9-16.30 på RUC Kultur er en forskel der gør en forskel
The Cultural Planning Model
Strategic Planning
20. september 07 Samarbejdsmøde med Kreative Byers bestyrelse, kl. 15.30-17-30 på Herlev Rådhus
25. september 07 Møde med Region Skåne om Interreg IV projekt: ”Kreative kommunenetværk i Øresundsregionen”. Kl. 13-16 på Stortorget 9 i Malmø.
26. september 07 Spor 2: workshop i Simrishamn om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Simrishamn. Kl. 10 – 14 i ”Hvalfisken”, Simrishamn.
August 2007
6. august 07 Spor 2: Møde med Ballerup kommune om kulturkortlægning. Kl. 10-12 på Herlev Rådhus.
7. august 07 Spor 2: Møde med Københavns Kommune om efterårets kulturkortlægning kl. 10-12 på Københavns Rådhus.
9. august 07 Spor 2: Møde med Københavns Kommune om efterårets kulturkortlægning kl. 11-13 på Københavns Rådhus.
10. august 07 Projektets halvårige styregruppemøde kl. 10-12 på adressen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød.
14. august 07 Spor 2: Møde med Gribskov kommune om kulturkortlægning. kl. 14-16 på Helsinge bibliotek.
17. august 07 Spor 2: Møde med Herlev kommune om rapport/spørgeskemaundersøgelse. Kl 15-16.30 på Herlev Rådhus.
21. august 07 Spor 2: Møde med Furesø kommune om efterårets kulturkortlægning. Kl. 14-16 på Furesø Rådhus.
24. august 07 Møde med Interreg Sekretariatet, regnskabsopfølgning. Kl. 14-15. Gl. Kongenvej 1.
28. august 07 Spor 2: Møde med Malmø Stad om efterårets kulturkortlægning. Kl. 9-11. Kulturkancelliet, Malmø Stad.
29. august 07 Kulturkonference i Ballerup. Indlæg om Interreg-projekt. Sted: Ballerup Rådhus.
Juli 2007
11-13. juli 07 Spor 3: Fact-finding mission til Berlin – organisering af studietur 2-6 oktober til Berlin.
25. juli 07 Spor 1: Møde med Hanne-Louise om uddannelsesplanlægning. Kl. 14-16 i København.
27. juli 07 Spor 1: og 2: Møde med Krestive Byer på Herlev Rådhus. Kl. 10-12.
Juni 2007
7. juni 07 Spor 2: Møde om spørgeskemaundersøgelse - Ballerup. Kl. 8-10.
Sted: Ballerup Rådhus.
11. juni 07 Spor 3: Møde med Gribskov kommune – Fælles ansøgning - Indenrigsministeriets Landdistriktspulje. Kl. 8-10.
Sted: Kulturhuset – Helsinge.
11. juni 07 Spor 1 og 2: Præsentation af projekt: MICE turisme.
Sted: C4 Hillerød. Tid: Kl. 15-17.
13. juni 07 Spor 1 og 2: Møde med Hanne-Louise og Trevor Davies om september konference og studietur.
Sted: KIT. Tid: Kl. 10—12.
20. juni 07 Spor 1 og 2: Møde med Kreative Byer.
Sted: Herlev Kommune. Tid: Kl. 12—15.
Maj 2007
8. maj 07 Spor 2: Koordinationsmøde med C4 Hillerød.
Tid: 9.30-11.30. Sted: C4-Hillerød, Krakasvej 17, Hillerød.
9. maj 07 Spor 2: Møde angående kulturkortlægning i Herlev og Hillerød med Karen Ballegård.
Tid 17-19. Sted: Marriott, København.
14. maj 07 Spor 2: Koordinationsmøde med de Kreative byer: arbejdsgruppe kultur-erhverv.
Tid: 10-12. Sted: C4, Krakasvej 17 Hillerød.
22. maj 07 Spor 1 og 2: Møde med Københavns Kommune. Erhvervsafdelingen.
Tid: Kl. 9-11. Sted: Københavns Rådhus.
22. maj 07 Spor 1 og 2: Møde med Danmarks Statistik om 2006 udtræk.
Tid: 15-16. Sted: Danmarks Statistik.
25. maj 07 Spor 3: Møde med Kreative Byer om nyt Interreg projekt: ”Kreative Bynetværk i Øresundsregionen”.
Tid: 14-18.30. Sted: Albertslund Kommune
29-30. maj 07 Spor 3: Henrik Sparre-Ulrich deltager som key note speaker på konference i Tartu om Nordisk model for oplevelsesøkonomi og kreative. Foredrag i Tartu
Samarbejde med Nordic Innovation Centre i Tartu
April 2007
27, 28 og 29. april 07 Spor 3: Studietur til Vestgötaland med De Kreative Byer.
18. april 07 Spor 3: Kreative Bynetværk i Øresundsregionen - højre kolonne. P. Schmitt "Urban networks and corridors"
Sparre-Ulrich, Henrik "Kreative bynetværk i Øresundsregionen"
Bontje, Marco "Accommodating creative knowledge"
Stroschein, Christoph "Mellemstore byer og bynetværk"
Haubro, Henrik "Strategier for kreative kommuner og regioner"
Olsen, Flemming "Med kreativiteten som drivkraft"
Nielsen, Jens "Kulturforvaltningens rolle i den kreative økonomi"
13. april 07 Spor 2: Møde om kulturkortlægning i Ballerup. Ballerup Rådhus. Tid: 13 – 16. Sted: Ballerup Rådhus.
Marts 2007
5. marts 07 Kulturplan seminar: ”Strategier for den kreative kommune og region”.
Sted: Simrishamn. Tid: 9.30 - 16
De kreative erhverv. Fra kortlægning til strategi
Kulturforvaltningens rolle i den kreative økonomi
De kreative erhverv. Fra kortlægning til SWOT
8. marts 07 Spor 1: Deltagelse i Plankultur seminar i Herlev. Kompetanceudviklingsseminar i relation til ”10 Kreative Byer omkring Hovedstaden”.
Tid: 13 - 16. Sted: Hørkær, Herlev. '
12. marts 07 Spor 2: Møde med RUC-gruppe om SWOT-analyse baseret på Hillerød-data.
Tid: 15-17. Paludan, Fiolstræde.
14. marts 07 KRU-møde om oplevelsesøkonomien med Flemming Olsen, Herlev kommune og Mogens Hemmingsen, Albertslund Kommune, herunder om forankring af metodeudvikling og erfaringer fra Kulturplan-projektet.
Tid: 10-12. Sted: Regionsgården.
20. marts 07 Spor 1: Workshop om kultur og oplevelsesøkonomien – rammebetingelser for de kreative erhverv. REGLAB konference.
Tid: 13-16. Sted: SAS Radisson Scandinavia.
22. marts 07 Spor 2: Møde med C4 om fremtidigt samarbejde i relation til den regionale erhvervsudviklingsstrategi, herunder kultru og oplevelsesøkonomien. Tid: kl. 13-15.
Sted: Krakesvej 17, Hillerød
26. marts 07 Spor 2: Samarbejde med Ballerup kommune og Vestegnen om kulturkortlægning.
Tid: 11-13.30: Sted.: Ballerup Rådhus
27. marts 07 Spor 2: Møde med RUC: Hvordan kan man udnytte GIS-teknologi i kortlægningen af de kreative erhverv i Hillerødmed.
Tid: 9-10.15 Sted: RUC, Bygning 02.
Februar 2007
7. februar 07 Spor 2: Erfaringsudvekslingsmøde med Interregprojekt KNUT. Tid: 8 - 12.
Sted: Øresunds-regionen.
14. februar 07 Spor 2: Koordinationsmøde C4 Hillerød. Tid: 14-16.
Sted: Krakesvej, Hillerød.
16. februar 07 Spor 1: Møde Hanne Louise Jensen om projektrapporter fra RUC plus markedsføringsstrategi på kommende uddannelsesmodul. Tid: 15-19.
Sted: Cafe Flora, Blågårdsgade.
Projektrapport - Lokal identitet og sammenhængskraft - Dragør og Gladsaxe kommuner
Sammenhængskraft i en lokal kontekst - Ny Lejre og Ny Holbæk kommuner
Mødet med 'den anden' - i den mangfoldige by - Malmø Stad
19. februar 07 Spor 2: Konsulentmøde København.
Sted: Hotel Maryatt Tid: 15-18.
Januar 2007
10. januar 07 Styregruppemøde, kl. 15-16.30
Sted: Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød
Halvårsrapport
12. januar 07 Spor 2: Projektmøde med "10 Kreative Byer omkring Hovedstaden", kl. 16-18.
Sted: København
15. januar 07 Spor 2: Møde med Region Sjælland om kulturkortlægning og planlægning i Region Sjællands kommuner.
Tid: 13-15: Sted.: Roskilde
19. januar 07 Spor 2: Møde med studentergruppe med henblik på udvikling af SWOT- analyse i Hillerød februar-maj 2007.
Sted: Palludan. Tid: 13-15
22. januar 07 Spor 2: Konsulentmøde vedrørende kulturkortlægning i Malmø, kl. 15-18.
Sted: Hotel Maryatt, København
25. januar 07 Spor 2: Koordinationsmøde med C4, Hillerød om kulturkortlægning i Hillerød. RUC præsentation af eksamensprojekt om MICE i Hillerød. Tid: 13.30-15.30.
Sted.: C4, Krakesvej, Hillerød
Projektrapport om MICE turisme i Hillerød MICE turisme bilag
31. januar 07 Spor 2: Projektpræsentation og samarbejdsmøde med Region Sjælland Tid: 13.00-15.30.
Sted.: Regionsgården, Sorø
Præsentation af kortlægning Hillerød
December 2006
8. december 06 Spor 2: Møde med henblik på start af kulturkortlægning/spørgeskemaundersøgelse i Furesø kommune i januar-februar 2007. Tid: 10-12.
Sted: Farum Kulturhus, Farum
8. december 06 Spor 2: Møde med studentergruppe med henblik på udvikling af SWOT- analyse i Hillerød februar-april 2007. Tid: 16-18.
Sted: Cafe Paludan, Fiolstræde
13. december 06 Spor 2: Møde med Malmø Stad med henblik på udvikling af projekt ”mødepladser” plus handlingsplan for spørgeskemaundersøgelse februar-april 2007. Tid: 9-12.
Sted: Malmø Stad
18. december 06 Spor 2: Møde med Zentropa, Peter Ålbæk i relation til kortlægning af kreative erhverv og kreative incubators. Tid: 15-17.
Sted: Zentropa, Hvidovre
November 2006
7. november 06 Spor 2: Møde med Gribskov Kommune om kulturplanlægning i Gribskov, herunder indledende oversigt over dokumentation etc. , kl. 14-16
Sted: Helsinge Bibliotek
Gripskov DS kortlægning
9-10. november 06 Spor 2: Deltagelse i konference i Norrköping om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i svenske kommuner.
Sted: Norrkøping
Kreativa Sektorn
Rapport - Kreativa Sektorn i Norrköping
17-18. november 06 Spor 1: Uddannelsesworkshops for mastermodul på Campus Helsingborg.
Tid: fredag: 9.30-17.00; lørdag: 9.30 – 15.00
Sted: Campus Helsingborg
Lia Ghilardi
Erika Andersson Cederholm
27. november 06 Spor 3: Kultur- og oplevelsesøkonomien i Region Midtjyllands kommuner. Konference. Tid: 9.30-17.00.
Sted: Silkeborg. Oplæg om Projekt Kulturplan.
Oplæg
28. november 06 Spor 3: Kultur og oplevelsesøkonomien i Region Nordjyllands kommuner. Konference. Tid: 9.30-17.00.
Sted: Ålborg. Oplæg om Projekt Kulturplan.
Oplæg
29. november 06 Spor 3: Kultur og oplevelsesøkonomien i Region Sydjyllands kommuner. Konference. Tid: 9.30-17.00. Sted: Esbjerg. Oplæg om Projekt Kulturplan. Oplæg
30. november 06 Spor 3: Kultur og oplevelsesøkonomien i Region Sjællands kommuner. Konference. Tid: 9.30-17.00.
Sted: Roskilde. Oplæg om Projekt Kulturplan.
Oplæg
Oktober 2006
4. oktober 06 Spor 2: Møde med studentergruppe fra RUC om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev og Malmø Stad. Kl. 10-12
Sted: Paludan, Filostræde
6. oktober 06 Spor 2: Erfaringsudvekslingsmøde om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Hillerød, Herlev og Malmø Stad. Kl. 14-16
Sted: Herlev Bibliotek
26. oktober 06 Spor 2: Møde med Henriette og Vibeke Skov Larsen om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev og Malmø Stad. Kl. 10-12
Sted: Paludan, Filostræde
27-28. oktober 06 Spor 1: Uddannelsesworkshops for mastermodul på RUC.
Tid: fredag: 9.30-17.00.
Sted: RUC, Bygning 02
Anni Greve
John Andersen
Hanne Louise Jensen
John Pløger
30. oktober 06 Spor 2: Koordinationsmøde med Hillerød C4, om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Hillerød.
Sted: Krakesvej i Hillerød
September 2006
5. september 06 Spor 2: Møde med Henriette og Vibeke Skov Larsen om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev og Malmø Stad. Kl. 10-12
Sted: Paludan, Filostræde
7-9. september 06 Spor 1: Internat – start på efterårets uddannelsesmodul i kulturplanlægning
Sted: Frederiksdahl Hotel, Lyngby
Foredragsrække
Deltagerliste - uddannelsesmodul
Handouts fra uddannelsen:
Jens Nielsen
Michael Haldrup
Ragnhild Skogheim
Keld Buciek
Jørgen Ole Bærenholdt
21. september 06 Spor 2: Møde med Karen Ballegård og Kirsten Frandsen om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev Kommune
Sted: Herlev Bibliotek
August 2006
3. august 06 Spor 2: Møde med Kirsten Frandsen og Karen Ballegaard om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Herlev. Kl. 16.30-17.45.
Sted: Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød
8. august 06 Styregruppemøde i projektet. Kl. 15-17.30.
Sted: Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød
Referat af styregruppemøde
Samarbejdsaftale mellem projektet og RUC
9. august 06 Spor 2: Møde med Thomas Boström/Sparbankstiftelsen om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Ängelholm og Hässleholm Kommun. Kl. 16.30-17.45.
Sted: Adelgade, Malmø
Møde med Thomas Brostrøm
10. august 06 Spor 2: Møde med Tommy Simonsen om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Hillerød. Kl. 14-15.30.
Sted: C4 Hillerød, Krakesvej 17, 3400 Hillerød
29. august 06 Spor 2: workshop med kulturchefer fra Skåne, fra Gladsaxe og partnerne om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv. Status på spørgeskema og gruppering af kvantitative data og værdikæde Kl. 9.30-13.00.
Sted: Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød
30. august 06 Spor 2: Møde med Henriette og Vibeke Skov Larsen om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv/spørgeskemaundersøgelse i Herlev og Malmø Stad. Kl. 10-12
Sted: Paludan, Filostræde
31. august 06 Spor 3: workshop sammen med ”10 kreative byer omkring København”. Hovedinput: Steffen Guldmann, City Design: Identitet og Branding i kommuner. KL. 9-13.
Sted: Pyramiden, Gilleleje
Juli 2006
18. juli 06 Spor 2: Møde Med Isak Isaksen om kvantitativ dataindsamling. Kl. 14-15.30.
Sted: Danmarks Statistik
Juni 2006
2. juni 06 Spor 1: Møde Med Keld Buciek og Hanne Louise Jensen om samarbejdsaftale med RUC. Kl. 10.00-12.00.
Sted: Bygning 02, RUC.
13. juni 06 Spor 2: Møde med Tommy Simonsen om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Hillerød. Kl. 14-15.30.
Sted: C4 Hillerød, Krakesvej 17, 3400 Hillerød
15. juni 06 Spor 2: Møde med Flemming Olsen, Karen Ballegaard og Kirsten Frandsen om kortlægning af kulturen og de kreative erhverv i Herlev. Kl. 16.30-17.45.
Sted: Herlev Rådhus
Maj 2006
23. maj 06 Spor 1+2. Spørgeskemaevaluering, ved Henrik Haubro og Colin Mercer Præsentation Colin Mercer
Baggrundsmateriale:
Værdikæde matrix - indsamling af statistisk materiale
National deltagerundersøgelse
Lokalområders anvendelse af national deltagerundersøgelse
Eksempel på lokal kulturaftale
1. del af SHIPS rapport
Shanghai Cultural Planning
24. maj 06 Spor 3: Konference i Eigtved's Pakhus, 9.30-17.00, "Kultur og kreativitet som motor for kommunal og regional udvikling" Konferencefolder
Oplægsholdere:
Steen Kyed
Henrik Haubro
Mads Lebech
Lia Ghilardi
Erika Månsson
Colin Mercer
Tobias Nielsen
Flemming Madsen
Baggrundsmateriale:
Kulturplan Pixi nr. 1
Uddannelses folder
Billedgalleri fra konferencen
April 2006
27. april 06 Spor 1+2: Workshop: Arbejde med partner stande ved konference 24. maj.
Sted: Malmø.
Marts 2006
1. marts 06 Spor 1+2: Møde i Temagruppe Kultur-Erhverv-Turisme, med “Kreative byer omkring Hovedstaden” i Hillerød, kl. 13-16. referat
deltagerliste
8. marts 06 Møde med Ole Karup Jensen, KUA om fleksibel master samarbejde med ”Kulturen i det Senmoderne Samfund”, Kl: 10.30-12. baggrundsmateriale 1
baggrundsmateriale 2
Februar 2006
2. februar 06 Møde med Ole Karup Jensen, KUA om fleksibel master” samarbejde med ”Kulturen i det Senmoderne Samfund”.
Kl. 15-16.30
3. februar 06 Spor 1: Møde om fleksibel masteruddannelse, 13-15 Campus Helsingborg – Erika, Henrik, Lisa
7. februar 06 Spor 2: workshop: Simrishamn's Kulturidentitet,
Sted: Galleri Valfisken, Järnvägsgatan 2 i Simrishamn, kl. 9-16
Billedgalleri fra workshoppen
avisartikel
Januar 2006
6. januar 06 Spor 1+2:
Møde med Hillerød og Herlev kommuner om samarbejde med “Kreative byer omkring Hovedstaden”.
Sted Hillerød Kommune, kl. 13-16
opsamling for mødet
10. januar 06 Møde i styregruppen kl. 15.00-16.30
Sted: Kongens Vænge 2, lokale B118, 3400 Hillerød
Indkaldelse
Referat
18. januar 06 Spor 1: Møde om fleksibel masteruddannelse, 14-16. Campus Helsingborg – Erika, Henrik, Lisa
24. januar 06 Spor 1+2: Deltagelse i ”Temabørs” med “Kreative byer omkring Hovedstaden” i Herlev, kl. 10-15 referat
December
02. december 05 Spor 1: Møde om masteruddannelse. Kl. 10-14.
Sted: RUC
Deltagere: RUC, Campus Helsingborg - Lunds Universitet, Frederiksborg Amt
06. december 05 Spor 1: udvikling af uddannelse og værktøjskasse Kulturkortlægning set i det regionale perspektiv Fælles træning workshop
Sted: RUC
Præsentation v/ Jørgen Ole Bæhrenholdt
12. december 05 Spor 3: Uddannelses workshop - tænketank
Sted: Center for Uddannelse, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød
Referat
Skiss Masterutbildning i Kulturkartläggning
C. Mercer (1)
C. Mercer (2)
Ulrik Iversen
Præsentation v/Erika Cederholm Andersson
November
Oktober
04. oktober 05 Spor 2: Interview-undersøgelse i Farum - præsentation og feed-back - Lia Ghilardi kl. 13-16.
Sted: Glasburet, 1. sal, Farum Rådhus, Rådhustorvet 2, 3520 Farum
Oplæg DK
Oplæg UK
Referat af møde
11. oktober 05 Spor 3: Uddannelses workshop - tænketank
Sted: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institut for Turisme og Service Management
Referat
23 - 26. oktober 05 Spor 1: udvikling af uddannelse og værktøjskasse Studietur til Brighton og London Deltagerliste
Links (Mercer)
Links
Feltrapport
Billedgalleri I Billedgalleri II
Mercer I
Mercer II
Mercer III
Bristol City, McMahon
Bristol QOL Indicators
Stratton-Smith, DCMS
Creative Cultures consultanty I
Creative Cultures consultancy II
White, LGA King, I&DeA
September
12. september 05 Projektplanlægningsmøde, Værløse. Kl. 10-12
Sted: Det lille kulturhus, mødelokale 2
20. september 05 Spor 1: Kultursektoren som Motor, kl. 9.30-15.30.
Sted: Det lille Kulturhus, mødelokale 2, Bymidten 46, Værløse
Referat af workshop
August
8. august 05 Møde i styregruppen kl. 15.30-17.00 
Sted: Center for Uddannelse, Milnersvej 40, Hillerød
23. august 05 Modul 1, part 2: Start-up workshop, kl. 9.30-16.00.
Sted: Københavns Amt, Stationsparken 27, 2700 Glostrup

Artikel 1 Mercer
Artikel 2 Mercer Mercer oplæg 1
Mercer oplæg 2
Mercer oplæg 3
Mercer oplæg 4
Mercer report
Referat af workshop

Juni
7. juni 05 Spor 1: Seminar kl. 10.00 - 16.00
udvikling af uddannelse og værktøjskasse
Sted: Seglarpaviljonen, Simrishamn
Oplæg Haubro
Artikel 1 Mercer

Artikel 2 Mercer
Tomas og Sandra: rapport om kulturkortlægning i Malmø
21. juni 05 Spor 1: Møde om masteruddannelse. Kl. 8.15-9.30.
Sted: Frederiksborg Amt, Kongens Vænge 2, Hillerød.
Deltagere: RUC, Campus Helsingborg - Lunds Universitet, Frederiksborg Amt
22. juni 05 Spor 2: Partnerworkshop. Kl.: 8.30-18.
Sted: Besøg på Ängelholm Flyvestation og feedback på speciale om kulturkortlægning Ängelholm
Deltagere: Værløse og Ängelholm kommuner samt Campus Helsingborg
Maj
17. maj 05 Spor 2: Pilotprojekter kl. 09.30 - 14.30
Miniworkshop

Sted: Farum
Referat
17. maj 05 Projektmøde kl. 15.00 -16.30
Sted: Hillerød
Referat
25. maj 05 Spor 2: Pilotprojekter 
Miniworkshop

Sted: Det Blå Rum, Værløse
Deltagerliste
Oplæg 
Henrik Haubro
Artikel
April
8. april 05 Projektmøde kl. 13.00
Sted: Hillerød Turist- og Erhvervskontor
Projektnotat
18. april 05 Møde
Kulturkortlægning i Ängelholm samt om udvikling af spørgeskema/database
Sted: Campus Helsingborg
Oplæg 
Robert Palmer
25. april 05 Møde i databasegruppe
Sted: København
26. april 05 Modul 1: Udvikling af uddannelse og værktøjskasse
Fælles træning workshop

Sted: Musikhuset, Staunsholtvej 1, Farum 
Oplæg 
Referat
Marts
14.-15. marts 05 Modul 1: Udvikling af uddannelse og værktøjskasse
Oplæg til pilot spørgeskema, oplæg til kulturelle scenarier, fælles træning

Sted: Malmö Konsthall, St. Johannesgatan 7, Malmö
Oplæg til fælles træningsdag

Oplæg 
Robert Palmer
30. marts 05 Partnermøde 
Værløse, Ängelholm, Simrisholm kommuner og Campus Helsingborg
Sted: Kulturhuset, Bymidten 46, Værløse
Februar
28. februar 05 Netværk
Start-up fælles træning workshop

Sted: Frederiksborg Amt
Informationsbrev
28. februar 05 Møde i styregruppen kl. 15.30-17.00 
Sted: Frederiksborg Amt.
Referat
Kommissorium
25. februar 05 Projektplanlægningsmøde 
Sted: Simrishamn Kommun, Sverige
23. februar 05 Projektplanlægningsmøde kl. 13.00 -14.00
Sted: C4 Hillerød Erhvervs- og TuristCenter, Møllestræde 9, Hillerød
23. februar 05 Projektplanlægningsmøde RUC kl. 14.00 - 15.00
Sted: C4 Hillerød Erhvervs- og TuristCenter, Møllestræde 9, Hillerød
22. februar 05 Projektplanlægningsmøde kl. 10.00 - 12.00 
Sted: Københavns Amt, Stationsparken 27, Glostrup
22. februar 05 Kulturkortlægningsmøde kl. 13.00-15.00
Sted: Campus Helsingborg/Ängelholm Kommun
21. februar 05 Projektplanlægningsmøde kl. 10.00
Sted: Malmö Kulturstöd, Friisgatan 15 B, vån 5, Malmö
11. februar 05 Projektplanlægningsmøde kl. 13.00-15.00
Sted: Værløse Bibliotek, Bymidten 48, Værløse
11. februar 05 Projektplanlægningsmøde kl. 15.00-17.00
Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, Farum
Projektnotat
Januar 2005
26. januar 05 Netværk
Start-up Konference

Kulturkortlægning og kulturplanlægning
Sted: Campus Helsingborg, Institut for Turisme og Service Management, Sverige
Baggrund
Pressemeddelelse
Billeder
25. januar 05 Projektplanlægning kl. 15.00-17.00
Sted: Værløse Kommune
18. januar 05 Projektplanlægning kl. 09.30-11.30
Sted: Værløse Bibliotek
14. januar 05 Mini-workshop
Kulturel mangfoldighed
Sted: Kulturforvaltningen, Kulturkansliet, Sødergatan 9, Malmø, Sverige
14. januar 05 Mini-workshop Kulturarv, turisme og business innovation Sted: Campus Helsingborg, Institut for Turisme og Service Management, Sverige
13. januar 05 Projektplanlægning kl. 18.00-20.00
Sted: København
10. januar 05 Uddannelsesplanlægning kl. 15.00-17.00
Sted: Handelshøjskolen, Institut for Turisme og Service Management
4. januar 05 Projektplanlægning kl. 15.00-17.00
Sted: Farum Rådhus