Forside

Projektet

Styregruppe

Hovedspor

Aktiviteter

Pilotprojekter

Partnere

Konsulenter

Rapporter

Formidling

Organisation

Kulturen skal kortlægges og den kulturelle identitet styrkes

Ny uddannelse på tværs af Øresund skal styrke lokal indsats for kultur og turisme.

Lokale ildsjæle, stærke lokale foreninger og ansatte fra nogle kommuner og amter i Øresundsregionen skal i de kommende år arbejde tættere sammen om at kortlægge de kulturelle kræfter i lokalområderne. Det skal ske ved at udvikle en ny Øresundsuddannelse, der handler om, hvordan man kan kortlægge kulturresurser i et lokalområde og udvikle området på baggrund af resurserne.

Projektet er støttet af EU og det hedder "Kulturel identitet, kulturel kortlægning og planlægning i Øresundsregionen". Det involverer 16 samarbejdspartnere i Øresundsregionen blandt andre uddannelsesinstitutionerne Roskilde Universitetscenter, Lunds Universitet, Malmø Højskole og Handelshøjskolen i København. Uddannelsesinstitutionerne er med for at uddanne embedsmændene til at blive bedre til at arbejde på tværs af forvaltninger og tættere sammen med lokalsamfundene.

Der er efterspørgsel på større helhedsforståelse, blandt andre fra politikerne. Hvis man for eksempel gerne vil gøre noget i et område, hvor der bor mange indvandrere, så har socialforvaltningen ofte mange informationer om området, men det er alligevel sjældent, at socialforvaltningen i en kommune arbejder sammen kulturforvaltningen, siger projektleder Henrik Sparre-Ulrich fra Frederiksborg Amt. I dag har hver forvaltning sit eget budget, og det kan være en barriere for at resurserne bliver brugt optimalt. Derfor skal deltagerne lære at koordinere projekter på tværs af forvaltninger og med samarbejdspartnere uden for kommunen eller amtet. Samtidig handler det om at få den enkelte forvaltningsmedarbejder til at føle et større ejerskab til projekterne og aktiviteterne.

Den nye uddannelse vil betyde, at der bliver tænkt mere langsigtet, mere på tværs og mere på borgernes behov. Omkring 50-70 medarbejdere fra projektpartnerne kan se frem til at få den nye uddannelse i kulturel kortlægning. Selve uddannelsen foregår på arbejdspladsen og vil føre mange afledte aktiviteter og projekter med sig.

Som en del af projektet vil der blive gennemført 4 kulturkortlægninger inden for to temaer: turisme og erhvervsudvikling samt etniske minoriteter. Disse kulturkortlægninger vil munde ud i kulturplaner og en række konkrete projektforslag.

Projektet er 3-årigt og gennemføres 1.1.2005-31.12.2007.


Ofte stillede spørgsmål om projektet
Projektbeskrivelse
Den samlede projektansøgning Filen fylder 2 MB
Kort præsentation af projektet -printvenlig
Vis som dias
Projektets tidsplan
2005-2008

Informationsbreve
Nr. 33 - 26. september 2007
Nr. 32 - 20. februar 2007
Nr. 31 - 2. november 2006
Nr. 30 - 1. september 2006
Nr. 29 - 28. august 2006
Nr. 28 - 14. august 2006
Nr. 27 - 6. august 2006
Nr. 26 - 16. maj 2006
Nr. 25 - 20. april 2006
Nr. 24 - 20. marts 2006
Nr. 23 - 20. jan. 2006
Nr. 22 - 11. jan. 2006
Nr. 21 - 01. jan. 2006
Nr. 20 - 09. dec. 2005
Nr. 19 - 08. dec. 2005
Nr. 18 - 02. dec. 2005
Nr. 17 - 17. nov. 2005
Nr. 16 - 08. nov. 2005
Nr. 15 - 14. okt. 2005
Nr. 14 - 29. sep. 2005
Nr. 13 - 16. sep. 2005
Nr. 12 - 29. aug. 2005
Nr. 11 - 20. aug. 2005
Nr. 10 - 15. aug. 2005
Nr. 9 - 15. aug. 2005
Nr. 8 - 27. maj 2005
Nr. 7 - 22. april 2005
Nr. 6 - 18. april 2005
Nr. 5 - 11. april 2005
Nr. 4 - 7. marts 2005
Nr. 3 - 17. februar 2005
Nr. 2 - 15. februar 2005
Nr. 1  - 4. februar 2005