Kulturens Potentialer
– en konferencen om udvikling og planlægning af byliv og kulturmiljøer

OPLÆGSHOLDERE

Patsy Healey
Professor emeritus at the School of Architecture, Planning and Landscape at the University of Newcastle upon Tyne

Keld Buciek
Studieleder ph.d. på Geografi på Roskilde universitetscenter

Henrik Sparre-Ulrich
Projektleder på projektet “Kulturel Identitet, Kulturkortlægning og Planlægning i Øresundsregionen”

Lis Rom Andersen
Kulturdirektør i Frederikshavn Kommune

Lia Ghilardi
Konsulent og medejer af konsulentfirmaet Noema

Dorte Skot-Hansen
Centerleder, mag.art. på Center for Kulturpolitiske Studier

Orvar Löfgren
Professor på Etnologiska institutionen ved Lunds universitet

Helle Juul
Arkitekt ph.d. og medejer af firmaet JuulFrost Arkitekter

Carsten Paludan-Müller
Direktør for NIKU i Oslo

Enhver by som vil udvikling og samtidig forbedre livskvaliteten for borgerne, anvender i dag ord som ’herlighedsværdier’, ’kultur’, ’kreative byer’, ’events’, ’mangfoldighed’ og ’oplevelser’ til at signalisere handlingsparathed og et ønske om nytænkning og omstilling. Sjældent stilles der spørgsmålstegn ved om “alle kan drage nytte af det samme vækst-potentiale?” eller ”stiller alle samme krav til kulturmiljøet?”

Alligevel er kultur blevet et nøgleord til at sige “vi er forskellige og den kulturelle forskellighed skal dyrkes”. De kultur-faktorer, der tænkes på er byens bygningsstil/arkitektur arv, arkitekt-værker, kunst/teater/musik, befolkningssammensætning, events og æstetisk-atmosfæriske byrum. Det er blevet vigtigt at at fremstå som en by, hvor ’alting kan ske’. Målgruppen er både turister og borgere. Der satses på byturisme, hvor kulturarv og nye globale trends anvendes til at øge turismen samtidig med, at dette fører til at byens egne borgere derved får bedre tilbud selv.

Konferencen vil præsentere nogle bud på, hvordan der kan skabes forskellighed gennem kultur- og byplanlægning. Hvad er de europæiske erfaringer? Hvordan er ’det samme sted’ forskelligt? Hvordan er kultur forskellig i hverdagslivet? Hvilke forskellige forståelser af egen by former bypolitikken? Hvordan kan man tænke forskellighed ind i byrummet, herunder hvordan kan forskellige gruppers forskellige kulturmiljøer indgå i planlægningen?
Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive debatteret på konferencen. Vi har samlet nogle af de fremmeste forskere og arkitekter på området, og der bliver et bidrag fra Frederikshavn, der i øjeblikket er i fokus i den danske debat. Der vil blive lejlighed til spørgsmål, diskussion og netværksdannelse. I pauserne vil der være mulighed for at kigge nærmere på stande med materialer fra ‘best practise’ inden for kulturområdet.
PRAKTISKE INFORMATIONER

Konferencen er arrangeret af Geografi på RUC, Interreg projektet Kulturplan og konsulentfirmaet Horisont Amba og sker som introduktion til et temakursus i kulturplanlægning.

Konferencen finder sted på Roskilde Universitetscenter i det store auditorium i bygning 00 d.13/9 kl. 10 -17.

Tilmelding kan ske via www.kulturplan-oresund.dk/konference eller til Marianne, telefon: e-mail: [email protected], Tel.: 55702970 eller uddannelseskoordinator Hanne Louise Jensen, telefon 46743940, e-mail [email protected]

Deltagelsesgebyret er 950 kr. Inkluderet i dette er forplejning
PROGRAM

10.00  Keld Buciek & Henrik Sparre-Ulrich
Velkomst og introduktion til konferencen
10.15  Lis Rom Andersen
Erfaringer fra et udkantsområde i vækst
10.45  Lia Ghilardi
Europæiske erfaringer med at planlægge for forskellighed
11.45  Pause
12.15  Orvar Löfgren
Det kulturelle hverdagsliv
13.00  Frokost
13.45  Dorte Skot-Hansen
Hvornår bliver kultur en forskel, der gør en forskel?
14.30  Patsy Healy
Det komplekse bybegreb
15.30  Pause
15.45  Carsten Paludan-Müller
Europarådets arbejde med kulturarv og mangfoldige identiteter
16.30  Helle Juul
Forskellighed og byrumsdannelse