Kortlægning af de kreative erhverv i Malmø Kommune

I forlængelse af en kortlægning af området i området ved Västra Hamnen (pilotprojekt) i 2005 har Malmø Kommune i tilknytning til projektets spor 2 om modelaktiviteter ønsket at kortlægge de kreative brancher, herunder kreative erhverv og foreningslivet i Malmø Kommune. Resultatet vil blive brugt som grundlag for udvikling af nye mødesteder/kulturinstitutioner i byen i forbindelse med fremtidig byplanlægning, f.eks. etablering af Idea Stores. Med kortlægningen ønsker kommunen at danne sig et overordnet billede af, hvordan byens kreative erhverv og andre kreative kræfter placerer sig i forskellige områder i byen. Et underliggende spørgsmål til kortlægningen er, hvad der kan ske i en bydel, hvis man henlægger et nyt mødested i området? Hvad vil det betyde for området og hvad vil området komme til at betyde for mødestedet? Kortlægningen skal endvidere befrugte det videre arbejde med Malmøs kulturpolitik og handlingsplaner inden for et bredt defineret kulturområde.

Etaper i kortlægningen
Første etape løb fra august til december 2006: Etablering af netværk på tværs af kommunens forvaltninger, projektformulering, forhandlinger om indhold og udformning af svensk spørgeskema og diskussion om endeligt fokus for kortlægningen i Malmø Kommune. Dialog med det overordnede projekt om processen, målene og formidling af resultaterne. Kvantitativ kortlægning af de kreative ressourcer i Malmø på baggrund af statistisk materiale fra Statistiska Central Bureauet i Stockholm samt visualisering heraf. RUC-studerende koblet til kortlægningen (+ link til deres opgave).

Anden etape løb fra januar til juni 2007: Konsolidering af det tværgående samarbejde forvaltningerne imellem, Konference med alle kulturinstitutionsledere i Malmø med bl.a. oplæg om audience development (:hvordan åbner institutionerne sig for publikumsgrupper, der ikke hidtil har benyttet sig af deres tilbud – erfaringer fra England). Endelig bearbejdning af spørgeskema, indhentning af mailadresser, udsendelse af 1100 mails med opfordring fra hhv. kulturdirektøren og direktøren for stadsingeniørens kontor til at besvare spørgeskemaet.

Tredje etape løber fra august til september 2007: Indsamling og databearbejdning af besvarelserne på spørgeskemaundersøgelsen, analyse af materialet og visualisering heraf samt rapport til de involverede forvaltninger og udvalg. Præsentation og formidling af resultaterne af kortlægningen.

Processen for kortlægningen

1. Screening af eksisterende materiale og rapporter.
2. Kortlægning af de kreative ressourcer.
3. Databearbejdning og visualisering af kortlægning.
4. SWOT-analyse baseret på databearbejdning og kortlægning.

Links til eksisterende materiale og rapporter

Dette projekt er støttet af:   Projektledelse:  Svensk medansøger: Andre partnere: