Program og oplæg fra masteruddannelsen i kulturplanlægning

Program

Internat på Frederiksdal

Kursusdel RUC (27-28/10 2006)

Kursusdel Helsingborg (17-18/11 2006)

Oplæg

Jens Nielsen: "Kulturens værdier" (7/9-06)

Michael Haldrup: "Kultur & turisme" (7/9-06)

Ragnhild Skogheim: "Kulturplanlægning i Norge" (8/9-06)

Keld Buciek: "Kulturmiljø og kulturarv i kulturhistorisk perspektiv" (9/9-06)

Jørgen Ole Bærenholdt: "Turisme og oplevelsesøkonomien - om mobilitet og sted" (9/9-06)

Anni Greve: "Rum & Æstetik i ideer om den gode velfærdsby" (27/10-06)

John Andersen: "Bypolitik mellem borgerdeltagelse nedefra og globaliseringsstrategier" (27/10-06)

Hanne Louise Jensen: "Kulturkortlægning: Stedsidentitet og urbane fortællinger" (28/10-06)

John Pløger: "Kultur entreprenøriske byer - hvorfor og hvordan?" (28/10-06)

Lia Ghilardi: "Integrated Approaches to Cultural and Place Development: The Cultural Planning Model." (17/11-06)

Erika Andersson Cederholm: "Kulturens kommersialisering" (18/11-06)
Dette projekt er støttet af:   Projektledelse:  Svensk medansøger: Andre partnere: