Artikel fra avisen NST den 8. januar 2007:
Kulturen kartläggs i Ängelholm

Hur ser den kreativa verksamheten ut i kommunen? Den frågan ska en kartläggning som just nu pågår ge svar på.

ÄNGELHOLM. Ängelholm ingår sedan ett par år tillbaka i ett Öresundsprojekt som bland annat har som syfte att skapa en gemensam modell för kulturkartläggning. Allting görs som ett EU-projekt med en budget på åtta miljoner kronor. Hälften av pengarna kommer från de 12 samarbetspartners som ingår och hälften från EU. Ängelholm finns med som en av parterna.

Nu vill kommunen veta vilken kreativ verksamhet som pågår i Ängelholm med omnejd. Genom offentliga uppgifter har man hittat 922 organisationer, föreningar, företag och privatpersoner som sysslar med verksamhet inom den kreativa näringen.

Alla har fått ett brev där de uppmanas fylla i en elektronisk enkät före den 15 januari. Och det är inte bara konstnärer och konstföreningar som ingår i kartläggningen.
— Det är alla som gör något kreativt. Som exempelvis restauranger, frisörer, föreningar, drömtydare, astrologer och företaget Thalamus som underlättar för den kreativa sektorn, säger Susann Toft på kulturförvaltningen i Ängelholm.

Hon ser hur den så kallade upplevelseekonomin ökar i omfattning. Att göra en sådan här kartläggning i en kommun av Ängelholms storlek hör inte till vanligheterna.
— I Sverige har man tidigare oftast gjort det på regionnivå. Det här är ett pilotprojekt vars kunskaper ska ligga till grund för nya strategier och en modell för kartläggning av kultur. För utan spaning - Ingen aning, säger Susann Toft.

Projektet är snart inne på sitt sista år. Under första året samlade man på sig kunskap. Andra året görs kartläggningen som just nu pågår och tredje året går åt till att sammanställa och presentera resultatet.
— Vi tänker ha ett möte i början av mars för exempelvis företagare och andra där det presenteras.

I början av året hade 130 aktörer fyllt i enkäten.
— Jag vill uppmana även de som inte fått utskicket att gå in och fylla i om man tycker sig passa in.
Resultatet kan i framtiden användas bland annat för att ge de olika kulturverksamheterna ingångar till att samarbeta och känna till varandra. Dessutom kommer kulturförvaltningen att bättre veta vad den ska ägna sig åt genom att titta på vilken kultur som finns i kommunen.

af Michael Lundblad ([email protected])

Dette projekt er støttet af:   Projektledelse:  Svensk medansøger: Andre partnere: