Forside

Formål

Uddannelse og Kompentenceudvikling

Kulturkortlægning og kulturplanlægning

Regionale Databaser


PROJEKTETS SPOR 1:
KOMPETENCEUDVIKLING OG TOOL KIT

Målet med projektets spor 1 er todelt:

 At udvikle en efteruddannelsesmodel for kulturplanlægning

At udvikle en web-baseret værktøjskasse for kulturplanlægning

Oplæg til spor 1, præsenteret den 26. april 2005 på fælles træningsworkshop

De 3 spor
1) Udvikling af uddannelsen og tool-box

2) Model aktiviteter

3) Øresundsregional identitet - netværk

Hertil kommer projektkoordinering som spor (0)

Eksempler på uddannelse indenfor kulturplanlægning
MA European Cultural Planning