Forside

Formål

Uddannelse og Kompentenceudvikling

Kulturkortlægning og kulturplanlægning

Regionale Databaser

UDVIKLING AF WEB-BASERET VÆRKTØJSKASSE OG DATABASE
En af aktiviteterne i projektet drejer sig om at udvikle en web-baseret værktøjskasse og database inden for kulturkortlægning, som vil inkludere

·          udvikling af konsistente metoder for dataindsamling og analyse

·          identificere behov og mangler med hensyn til kvantitative og kvalitative data

·          arbejde med koordinering og sammenhæng mellem datakilder

·          udvikle værktøj, der er skabt i en learning-by-doing proces i udvalgte pilotkommuner

·          sikre at værktøjerne er praktisk anvendelige i den kommunale og regionale beslutningsprocess

·          forberede ”best practice” webbaserede manualer med henblik på videre anvendelse og kommunikation

En af de første aktiviteter i projektet har været listning af eksisterende rapporter og dokumentationer om kulturplanlægning og kulturaktiviteter i udvalgte pilotkommuner.

Dernæst har projektet påbegyndt arbejdet med at indsamle kvantitative data om kulturaktørerne i udvalgte pilot kommuner.

Dette sker i første omgang ved at invitere 350 kulturaktører i Malmø Stad og 150 kulturaktører i Farum til at besvare vedlagte spørgeskema.

I forløbet vil der bliver lagt links ind til en række andre relevante regionale og nationale databaser med relevans for kulturplanlægning og kulturkortlægning.