Forside

Formål

Uddannelse og Kompentenceudvikling

Kulturkortlægning og kulturplanlægning

Regionale Databaser

Hvad er kulturkortlægning i praksis ?

Kulturplanlægning er en metode, som kan hjælpe politikere og planlæggere til at forholde sig mere helhedsorienteret og kreativt til de særlige ressourcer i deres lokalområde og region. 

Til grund for kulturplanlægning og politiske formuleringer bør der ligge en kortlægning af et områdes kulturelle ressourcer med både kvantitative og kvalitative metoder.

En kortlægning vil bl.a. indebære afdækning af følgende kulturressource profiler:
 • Befolkningsprofil
 • Etniske grupper og immigrant profil
 • Profil for kunstaktiviteter og kunstnere
 • Profil for kulturindustri
 • Profil for eksisterende kulturelle faciliteter og institutioner
 • Kulturarv profil
 • Turisme og fritids profil
 • Livskvalitetsprofil

En typisk kulturkortlægning kan således indebære et mix af følgende:

 • Anvendelse af demografiske data til at identificere relevante karakteristika hos folk i lokalområdet

 • Identifikation af de forskellige former for livsstil, som nye kulturer præsenterer i området

 • Identifikation af kulturelle og social behov hos folk i lokalområdet

 • Identifikation af aktiviteter, som peger mod nye kulturelle programmer og aktiviteter

 • Afdækning af forholdet mellem den kulturelle udvikling og andre aktiviteter, f.eks. turisme og arbejdsmarkedsudvikling

 • Undersøgelse af den industrielle, håndværksmæssige og økonomiske baggrund i området for at få et billede af områdets særlige kompetenceprofil og dermed, hvor man skal investere i fremtidig forretningsudvikling

Faktaboks
Kortlægning af kulturen i et lokalområde fortæller blandt andet om

- befolkningsprofilen
- etniske grupper og indvandrere
- kunstnere og kunstaktiviteter
- kunst og forretning
- kulturindustri
- kulturelle faciliteter og institutioner
- kulturarv
-turisme og fritidsliv
-livskvalitet

Kulturkortlægning
Lia Ghilardi   

Robert Palmer   

Colin Mercer    &  

Rapport om oplevelsesøkonomien i DK