Forside

Formål

Uddannelse og Kompentenceudvikling

Kulturkortlægning og kulturplanlægning

Regionale Databaser

Projektets overordnede formål er at udvikle en fælles øresundsregional uddannelse og kompetence inden for kulturkortlægning og -planlægning i et samarbejde mellem kommunale parter, amtslige parter og uddannelsesinstitutioner på tværs af sundet

Projektets formål er derfor: 
  • at udvikle uddannelsesmodul og kompetencer inden for tværsektoriel kulturplanlægning på tværs af sundet baseret på en vekselvirkning mellem teori og praksis. Praksis vil her tage form a minimum 4 konkrete kulturkortlægninger med efterfølgende strategisk planlægning og projektigangsættelse i partnerkommunerne
  • at gennemføre konkret kulturkortlægning, - planlægning og efterfølgende projektigangsættelse i partnerkommunerne for derigennem at anskueliggøre
    - hvorledes sådanne kompetencer kan bidrage til en mere helhedsorienteret kommunal planlægning
    - hvorledes sådanne kompetencer kan bidrage til et innovativt samarbejde på tværs af forvaltningsskel og i forhold til nøgleaktører i lokalområdet. Muligheden af innovative offentlig-private partnerskaber fremhæves
  • at gennemføre konkret kulturkortlægning og kulturplanlægning som grundlag for øget kendskab til og øget bevidsthed om såvel Øresundsregionens kulturelle mangfoldighed som de elementer af en fælles øresundsregional kulturel identitet, som på sigt kan få såvel borgerne i Øresundsregionen som udefrakommende besøgende til at se Øresundsregionen som en kulturelt dynamisk og økonomisk kreativ enhed omkring sundet.
  • at udvikle et webbaseret øresundsregionalt kulturkortlægningsværktøj og -database. Webværktøjet inklusiv en nærmere beskrivelse af kulturplanlægningsmetoden tænkes som udgangspunkt relateret til Københavns Amts webplatform for strategi-, ledelses- og markedsføringsværktøj.

    Kilde: Bilag 1, uddybende projektbeskrivelse s. 10